TEL: +386 1 777 4373

Zdaj ste na pol poti do uspeha!

Želite dobiti 50€ za CFD trgovanje in začeti služiti?

Takoj izpolnite spodnji obrazec, vzemite Vaših 50€ in začnite s trgovanjem s CFD-ji!

*Pogoje za 50€ za CFD trgovanje preberite tukaj.

Trgovanje s CFD-ji je rizično in lahko se zgodi, da vaša izguba preseže vaš depozit.

Pogodbe o razliki v ceni (CFD) predstavljajo proizvode, ki temeljijo na finačnem vzvodu in imajo visoko raven tveganja za Vaš kapital, ker lahko cene hitro postanejo neugodne za Vas. Izgube lahko presežejo vaše depozite in od Vas bi se lahko zahtevalo, da izvršite dodatna vplačila. Ti proizvodi morda ne bodo primerni za vse stranke, zato morate biti prepričani, da ste razumeli tveganja, poiščite pa tudi neodvisen nasvet. To gradivo ni ne ponudba, ne povpraševanje in ne transakcija glede kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejme nobene odgovornosti za kakršnokoli uporabo teh komentarjev, pa tudi ne za posledice, ki lahko iz tega izvirajo. Ni nikakršnega zagotovila in ne garancije glede točnosti ali popolnosti teh podatkov. Posledično, vsaka oseba, ki ravna po njih, to dela popolnoma na lastno tveganje.