“Second – time deposit” promocija

Povećajte svoj početni kapital i u ovisnosti od visine depozita iskoristite brojne pogodnosti u vidu:

Pogodnosti 100-500€ 501-2500€ 2501-5000€ 5000€+
Kredit Bonus Do 100% Do 100% Do 100% Do 100%
Balance bonus 1% 2% 3%
Kredit Bonus Payoff Do 30 dana Do 60 dana Do 90 dana
Pristup tehničkoj analizi 24 sata, 5 dana u tjednu
Osigurano mjesto na seminaru
Tajni webinari prvi dio
Tajni webinari drugi dio Poslije depozita Poslije depozita Poslije depozita Poslije depozita
Trzisne prilike za 1 instrument
Trzisne prilike za 3 instrumenata
Trzisne prilike za 5 instrumenata
Specijalna “Breaking news” usluga
Specijalna “Izrada primjera trgovanja” usluga