Iskoristite sve prednosti kredit bonusa – jedinog bonusa koji ne možete izgubiti.

Ukoliko ne želite čekati da istrgujete zahtijevani obujam trgovanja za kompletan kredit bonus kako bi ste ga podigli, tu je Payoff opcija.

Uvjeti za kredit:

 1. Kredit bonus će biti dodan na Vaš račun nakon verifikacije dokumenata/depozita.
 2. Kredit bonus ne može se izgubiti (ukoliko iznos minusa na otvorenim pozicijama dostigne vrijednost vašeg depozita, kredit se automatski otkazuje). Klijent dobija STOP OUT kada se kapital (Equity) izjednači s iznosom kredita.
 3. Da bi kredit bonus postao dio Vašeg kapitala (Balance), morate istrgovati minimalno 0,10 lot na osnovnom instrumentu za svaki EUR ili USD, pri čemu hedž pozicije ne ulaze u obračun, već samo trgovanje u jednom smjeru (samo BUY ili SELL).
 4. Ukoliko klijent dobije STOP OUT prije nego što istrguje svoj bonus, uvjetno, po odobrenju mentora i na osnovu sljedećeg depozita, obračun trgovanja se neće poništiti.
 5. Kada ispunite zahtijevani obujam trgovanja od 0,10 lot za svaki EUR ili USD kredit bonusa, on će automatski biti pretvoren u Vaš kapital (Balance)
 6. U sljedećim zemljama bonus je moguć samo ukoliko je depozit poslan bankarskom doznakom: Indonezija, Vijetnam, Kina, Pakistan, Ukrajina, Obala Slonovače, Bangladeš, Rusija i Egipat.
 7. Kredit bonus je ograničen budžetom kompanije, molimo Vas, kontaktirajte našu podršku, da biste ga rezervirali.
 8. Kredit bonus se može otkazati, u bilo kojem trenutku, u skladu s politikom tvrtke.
 9. Ukoliko klijent odluči povući sredstva u većem iznosu od ostvarenog profita, kredit bonus biti će otkazan.
 10. Na platformi je u razinu margine uračunat i kredit bonus.
 11. Stvarna razina margine se izračunava na sljedeći način: (Equity-kredit bonus)/margina*100.
 12. Kada dobijete dodatni kredit bonus (ako ste prethodno imali odobren neki kredit bonus) , da bi istrgovali ukupan bonus gleda se ukupan zbroj lotova, a ne parcijalni.
Payoff na kredit bonus:
 • Payoff na kredit bonus je opcija koju pružamo klijentima, kako bi bili u mogućnosti preuzeti dio svog credit bonusa koji je istrgovan do trenutka kada je payoff realiziran.
 • Primjer: Klijent je dobio 1000€ credit bonusa i do sada je istrgovao 45 lotova. Opcija je sljedeća: Za istrgovani iznos od 45 lotova klijent dobija 450€ u svom balanceu, a ostatak kredit bonusa od 550€ se ukida.
 • Pomoću ove opcije klijent može prebaciti trenutno istrgovani iznos kredit bonusa u svoj balance prije nego što je istrgovao kompletan iznos naveden u uvjetima.