Ukoliko do sada niste iskoristili prednost naših balance bonusa, sada je pravo vrijeme!

Jedini bonus koji ulazi u Vaš balance! Balance bonus postaje dio Vaše margine, povećava je i može se izgubiti.

Prednosti balance bonusa:

 • Bonus ulazi u vaš balance i biti će dodan na Vašu uplatu
 • Bonus ulazi u marginu i može se izgubiti
 • Bonus se ne može povući dok se ne ispune uvjeti za isti
 • Bonus povećava razinu margine

 

Uvjeti za bonus:

 1. Bonusi važe na prvi depozit tokom promotivnog perioda.
 2. Bonus će biti dodat na Vaš nalog za trgovanje po verifikaciji svih dokumenata.
 3. Da biste dobili svoj bonus morate da napravite minimalno trgovanje od 0.1 lot osnovnim instrumentom za svaki dolar /euro bonusa, od trenutka dobijanja bonusa.
 4. Kada dobijete dodatni bonus (ako ste prethodno imali odobren neki bonus) , da bi istrgovali ukupan bonus gleda se ukupan zbroj lotova, a ne parcijalni.
 5. U sledećim zemljama bonus je moguć samo ukoliko je depozit poslat bankarskom doznakom: Indonezija, Vijetnam, Kina, Pakistan, Ukrajina, Obala Slonovače, Bangladeš, Rusija i Egipat.
 6. Molimo VIP klijente da nas kontaktiraju za tailor made ponudu.
 7. Klijent neće biti u mogućnosti podići, ni bonus, ni ostvareni profit, dok zahtjevani obim trgovanja ne bude istrgovan (iz točke 3). Ukoliko klijent odluči podići profit prije nego što je zahtjevani obim trgovanja istrgovan, balans bonus će biti otkazan i/ili konvertiran u kredit bonus.
 8. Ukoliko klijent odluči povući sredstva u većem iznosu od ostvarenog profita, balans bonus biti će otkazan.