Kako bi se ubrzao proces povlačenja sredstava, molimo pošaljite nam skenirani obrazac na našu e-mail adresu: withdrawals@fortrade.eu.

Kako bi bili sigurni da je povlačenje uspješno obrađeno, pročitajte sve informacije koje slijede i provjerite da li je obrazac pravilno popunjen prije nego nam ga pošaljete.

FORTRADE Politika povlačenja sredstava

Fortrade ima strogu politiku u vezi novčanih transakcija, klijenti , kada deponiraju ili povlače sredstva, MORAJU to činiti s poznatog izvora koji nosi njihovo ime. Politika kompanije je da se sredstva vrate na isti način na koji su sredstva i uplaćena i na račun s kojeg je novac primljen.

Koliko vremena je potrebno za obrađivanje zahtjeva za povlačenje?

Svi zahtjevi se u Fortradeu obrađuju u roku od tri radna dana. Imajte na umu da može biti potrebno i do 15 dana da klijenti prime sredstva od izdavača njihove kreditne kartice ili onoga tko obrađuje plaćanje, Fortrade ne može jamčiti kada će ta sredstva biti doznačena na Vaš račun.

Uplate s kreditnih kartica

Uplate s kreditnih kartica mogu se povući samo ako su sredstva deponirana u prethodnih 6 mjeseci i ograničena su na izvorni iznos depozita. Svako povlačenje nakon razdoblja od 6 mjeseci ili profit napravljen od uplate s kreditnih kartica moraju biti sukladni dolje navedenim alternativnim metodama povlačenja.

Klijenti koji trebaju povući profit deponiran putem kreditne / debitne kartice.

Izdavatelj kartice ograničava povlačenje sredstava deponiranih putem debitne ili kreditne kartice i to na način da sredstva koja se povlače ne mogu biti veća od izvornog iznosa koji je s kartice deponiran. Isplata iznosa koji prelazi izvorni depozit se može povući tako što ćete koristiti jednu od alternativnih metoda povlačenja:

Doznaka: Preuzmite obrazac za povlačenje sredstava, popunite ga detaljima Vašeg bankovnog računa i pošaljite ga na email support@fortrade.com.

Skrill: pošaljite email na withdrawals@fortrade.eu s traženim iznosom za povlačenje/isplatu i e-mail adresu Skrill računa na koji želite da se iznos uplati.

NETELLER: pošaljite email na withdrawals@fortrade.eu s traženim iznosom za povlačenje/isplatu i ID NETELLER računa na koji želite da se iznos uplati.

Procedura i prioritet u povlačenju sredstava

1. Kreditna/debitna kartica – podneseni zahtjevi za povlačenje, bez obzira na zahtjevani način povlačenja, biti će obrađeni do ukupnog iznosa deponiranog ovom metodom.
2. Doznake ili E-wallet isplate će se koristiti kada svi depoziti kreditne / debitne kartice budu u cijelosti vraćeni.

Svi zahtjevi za podizanje novca obrađuju se u valuti u kojoj je depozit uplaćen. Ukoliko se valuta depozita razlikuje od valute transfera, Fortrade Limited će iznos transfera prebaciti u valutu prijenosa po trenutnom tečaju.

Minimalni limit povlačenja

Bankovni transfer: Nema minimuma/primjenjuju se naknade
Međunarodni telegrafski prijenos (TT): Nema minimuma/primjenjuju se naknade
Kreditne kartice: $50
E-wallet: Nema minimuma

Naknade

Pristojbe međunar. telegrafskog prenosa (TT): do £15
Bankovna doznaka: do £15 (ovisno o banci)

$$WithdrawalInfo$$
Želim da zatvorim svoj račun

Potpis ________________