Tehnička analiza je proučavanje podataka o tržištu kao što su povijesni i aktualni podaci o cijenama i opsegu u pokušaju da se predvide buduće aktivnosti na tržištu. Povijesni podaci o cijenama su najčešće korišteni i najdostupniji podaci koji su uključeni u analizu.
Povijesni tržišni podaci se sačuvaju i formiraju grafikone iz različitih vremenskih perioda. Trader koji koristi tehničku analizu može analizirati različite grafikone kroz specifične vremenske periode, kako bi izabrao ulaznu i izlaznu razinu cijena za trgovanje. Proučavajući grafikon, osoba koja ih analizira je u mogućnosti da dobije informaciju kako će se, najvjerojanije, kretati cijena instrumenta u budućnosti.
Koja metoda analize će pokazati najbolje rezultate vječna je tema rasprave izmeđju fundamentalista i tehničkih analitičara. Tehnički analitičari tvrde da su svi fundamentalni događaji već ugrađeni u cijenu, pa tako, osim prirodnih katastrofa i neočekivanih svjetskih događaja, trenutna cijena na tržištu pokazuje tržišno očekivanu vrijednost uzimajući sve poznate informacije u obzir. Poštovaoci grafikona u stvari traže šablone (formacije grafikona) ili ponavljanja u kretanju cijena da bi pogodili vjerojatan ishod budućih trendova cijena. Jednom riječju, oni istražuju trendove.

Tehnička analiza podrazumjeva tri glavne točke:

 • Fundamentalni događaji su već ugrađeni u cijenu
 • Povijest se obično ponavlja. Pronađite ono što se događalo u prošlosti i projektujte to na budućnost
 • Trendovi su ključ – utvrdite da li se instrument kreće u trendu, a zatim ga slijedite. Obično postoje tri opcije: naviše, naniže ili bočno. Jednom kada je tip trenda ustanovljen, polazna tačka za početak trgovanja je izabrana

Tokom godina razni matematički proračuni su primjenjivani na tržišne cijene i opseg trgovanja. Ovi proračuni (poznati i kao studije) pomažu tehničkim analitičarima da se fokusiraju na identificiranje trendova i ulazne i izlazne razine cijena.

Kao i kod svih analiza, disciplina je najvažniji aspekt ove studije. Ako vaše studije pokazuju da se nešto događa, onda slijedite vaše studije – ne dozvolite da tržište promjeni vaš plan. Ako ste pogriješili, onda ste pogriješili, ali se držite plana svoje igre. (Vidi Tehnički Savjeti za Trgovanje i Vodić za Trgovanje sa korisnim savjetima za trgovinu).

TIPOVI GRAFIKONA

Postoje tri glavne vrste grafikona: linijski,”stubić ili palica”grafikon i grafikon u obliku svijeće.

 • Linijski grafikoni su najosnovniji i jednostavno povezuju jedan period cijene zatvaranja sa drugim.
 • Stubić ili palica grafikon daje više detalja nego linijski grafikoni tako da je svaki period predstavljen jednim stubićem (palicom). Palica ne pokazuje samo kretanje cijena iz jednog perioda u sljedeći, nego i kretanje cijena unutar istog perioda.
 • Grafikoni u obliku svijeće. Oni su vrlo slični palica grafikonima, osim što boja tijela pruža posmatraču više detalja na prvi pogled. Svaki period je sastavljen od jedne svijeće, a ona se sastoji od tijela i fitilja na oba kraja. Tijelo sveće je obojeno (obično crvenom i plavom, ili crvenom i zelenom bojom). Fitilj predstavlja najvišu i najnižu razinu određenog perioda, dok tijelo predstavlja cijene na otvaranju i zatvaranju. Boja nam omogućuje da znamo da li je cijena porasla ili pala u tom periodu. Ako je tijelo svijeće crveno onda gornji dio tijela svijeće predstavlja cijenu na otvaranju, a donji dio, cijenu na zatvaranju. Zelena ili plava boja svijeće bi predstavljala suprotno – gornji dio tijela svijeće bi bio cijena na zatvaranju, a donji dijo tijela bila bi cijena na otvaranju.
grafikon sveće

NAĐITE RAZINE PODRŠKE I OTPORA

Nađite razine podrške i otpora. Kao što je već pomenuto, kada želite kupiti instrument, najbolje je da ga kupite blizu razine podrške. Razina podrške se obično nalazi na razini najniže cijene prethodne reakcije. Koristeći istu logiku, najbolje mjesto za prodaju instrumenta će biti blizu razine otpora. Razina otpora je obično prethodni vrh. Pošto je vrh otpora probijen, on će obično osigurati podršku na narednom povlačenju. Drugim riječima, stara najviša razina postaje najniža razina. Na isti način, kada je razina podrške je probijena, to će obično proizvesti prodaju na narednim oporavku. Stara najniža razina tada postaje novi najviša razina.

Razina podrške: Kupujete sa očekivanjem da će cijena ili tečaj porasti.

Razina otpora: Prodajete sa očekivanjem da će cijena ili tečaj pasti.

grafikon otpor podrška

EUR/USD gornja linija pokazuje otpor a donja podršku.

LINIJE TRENDA

Linije trenda su jedan od najjednostavnijih i najefikasnijih grafičkih alata. Prave linije povezuju dvije točke na grafikonu. Linije rastućeg trenda spajaju dvije uzastopne niske točke, a linije opadajućeg trenda povezuju dva uzastopna vrha. Cijene će se često povuči na trend linije prije nego će nastaviti njihov trend. Probijanje linije trenda često signalizira promjene u trendu. Što je duže trend linija na snazi, a više puta je bila testirana (što znači dotaknuta, ali ne probijena), postaje značajnija. Trend linija postaje punovažana, ukoliko se dodirne najmanje tri puta.

Glava i Ramena

Oblika ovog trenda podsjeća na ljudsku figuru glave i ramena, pa zato i takav naziv. Kada se prepozna, ovaj trend ima veliku vjerojatnoću da se ostvari. Obično se pojavljuje na kraju uzlaznog ili silaznog trenda i ima tendenciju da mu oba „ramena“ budu simetrična.

grafikon linija trenda

VRSTE NALOGA

Kako je navedeno, Stop Loss funkcija čuva otvorene pozicije od moguće fluktuacije tržišta, što spriječava rast rizika. Stop Loss će Vam automatski zatvoriti nalog kada tečaj padne ispod unijete razine i spriječiti gubitke.
Ova funkcija čuva otvorene pozicije od nestabilnosti na tržištu. Profit se ovim putem diskontinuira i tako štiti od prevelikih fluktuacija koje ponekad uzrokuju blokadu naloga.
Ova funkcija pomaže da se odredi tečaj ili cijena po kojoj ste spremni kupiti određeni instrument. Vrlo je bitno što točnije procijeniti razinu ulaska i onda ga unijeti u nalog, koji će se aktivirati ako i kada tržište postigne tu razinu.
Ova funkcija pomaže da se odredi donji tečaj ili cijena po kojoj ste spremni kupiti određeni instrument. Vrlo je bitno što točnije procijeniti razinu ulaska i onda ga unijeti u nalog, koji će se aktivirati ako i kada tržište postigne tu razinu.
Ova funkcija pomaže da se odredi gornji tečaj ili cijena po kojoj ste spremni prodati određeni instrument. Vrlo je bitno što točnije procijeniti razinu ulaska i onda ga unijeti u nalog, koji će se aktivirati ako i kada tržište postigne tu razinu.
Ova funkcija pomaže da se odredi donji tečaj ili cijena po kojoj ste spremni prodati određeni instrument. Vrlo je bitno što točnije procijeniti razinu ulazka i onda ga unijeti u nalog, koji će se aktivirati ako i kada tržište postigne tu razinu.

TEHNIČKI INDIKATORI

Najčešći pokazatelji
 • Moving Avarege (Pokretni Prosjeci)
 • MACD (MovingAverageConvergence/Divergence) Index konvergencije i divergencije pokretnih prosjeka
 • Commodity Channel Index (CCI)
 • Relative Strength Index (RSI) (Indeks relativne snage)
 • Bollinger Band (Bollinger Band)
 • Momentum (Indikator Brzine Kretanja)
 • Volume (Opseg)
 • Stochastički Indikator

Ostali Indikatori

 • Williams’ Percent Range
 • Standard Deviation (Volatility)
 • Accelarator Oscillator
 • ADX (Average Directional Movement Index)
 • Average True Range (ATR)
 • Envelopes
 • Fractals
 • Parabolic Sar
 • Bears Power
 • Bulls Power
 • Alligator
 • DeMarker
 • Gator
Pokretni prosjeci su pokazatelji trenda i koriste ih traderi kao sredstvo za provjeru postojećih trendova, identificiraju trendove u nastajanju ili kraj trendova. Pokretni prosjeci su glatke linije koje omogućuju trgovcu da prati dugoročno kretanje cijena bez kratkoročnih fluktuacija. Od tri vrste pokretnih prosjeka, najčešći je obični pokretni prosjek, a druga dva su: ponderisani i eksponencijalni pokretni prosjeci.

Svi pokretni prosjeci su izračunati kao prosjek određenog broja najnižih, najviših ilicijena na zatvaranju određenog perioda. Razlika između tri tipa pomičnih prosjeka je u težini ili značaju koji je postavljen na svakom pojedinačnom periodu. Na primjer, ponderisani i eksponencijalni pokretni prosjeci daju veći značaj najnovijim cijenama, dok običan pokretni prosjek daje jednaku važnost svim izabranim periodima.

Svaka nova točka pokretog prosjeka isključuje podatak iz najstarijeg perioda, a uključuje podatak iz najnovijeg perioda. Linija pokretnog prosjeka će se promjeniti u ovisnosti od broja izabranih perioda – veći broj znači sporiji prosjek. Neki traderi će igrati sa različitim brojem pokretnih prosjeka u različitim vremenskim periodima, dok ne pronađu niz pokretnih prosjeka za koji osjećaju da najbolje pokazuju ponašanje određenog instrumenta koji su izučavali.

Prilikom odabira pokretnog prosjeka za rad, idealno u rastućem tržišnom trendu bi bilo da trenutna cijena ne padne ispod linije pokretnog prosjeka, koju je dotakla više od jednog puta. Pokretni prosjek bi trebo formirati liniju podrške tijekom rastućeg trenda i liniju otpora tijekom opadajućeg trenda. Ako se trend rasta nastavi, ali se linija pokretnih prosjeka prekida u više navrata, onda je to dobar pokazatelj da je izabrana linija pokretnih prosjeka previše brza i nije dovoljno podešena. Ako je, na primjer, korišten 30-dnevni pokretni prosjek , onda može značiti da bi 45-dnevni pokretni prosjek više odgovarao za ovaj izdvojeni instrument.

Kada je trader jednom zadovoljan ponašanjem linije pokretnog prosjeka u odnosu na aktualnu cijenu, on može koristiti liniju da označi nastavak trenda ili kraj trenda. Ako se cijena zatvara ispod linije pokretnog prosjeka u dva navrata na rastućem tržištu, to je indikacija kraja trenda i vrijeme je da izađete iz duge pozicije. Ista logika slijedi u silaznom tržištu, ali u obrnutom smjeru. Trenutna cijena se mora zatvoriti iznad pokretnog prosjeka u dva navrata da ukaže kako je trend opadanja završen.

Drugi način korištenja pokretnih sredina je u parovima. Mnogi traderi će prvo naći dugoročni pokretni prosjek kao što je opisano gore i dodati brži pokretni prosjek (manji period), koji čak i ranije pokazuje kraj trenda. Ako kraći pokretni prosjek prelazi sporiji pokretni prosjek, to može biti signal za raniju izlaznu točku trenda.

Najčešće korišteni stohastic indikator je Slow Stochastic (spori stohastik). Stohastički oscilatori se koriste da odredi snagu trenda, ili vrijeme kada se približava kraj trenda. Stochastic indikatori se prikazuju dvjema linijama poznatim kao %K (brža) i %D (sporija) koje osciliraju na ljestvici od 0 do 100.

Matematika koja stoji oscilatora je nebitna, ono što je važno je značenje i postavljanje linija. Kada linije prelaze iznad vrijednosti 80 na ljestvici, to predstavlja snažan uzlazni trend, kada prelaze ispod vrijednosti 20 na ljestvici, to predstavlja snažan silazni trend. Kada %K linija prelazi preko %D linije, to može ukazivati promjenu u trendu, i moguću izlaznu točku. Kada cijene fluktuiraju, Stochastic pokazatelji će se ukrštati u srednjem roku – što ukazuje na nedostatak trenda.

Stochastic pokazatelji daju najbolji signal, kada se obje linije kreću prema novoj razini u isto vrijeme kad i aktualna cijena. Ovo je dobar pokazatelj nastavka trenda. Međutim, kada se Stochastic pokazatelji ukrštaju u suprotnom smjeru sa preovladavajućim, onda to može biti pokazatelj izlaska iz pozicije ili promjene smjera.

RSI je još jedan impuls oscilator. RSI pokušava pronaći preokrete u trendu. Kao i kod Stochastic pokazatelja, i RSI ima vrijednosti na ljestvici od 0 do 100. Vrijednosti iznad 80 ukazuju na pretjeranu kupovinu na tržištu, a vrijednosti ispod 20 ukazuju na preveliku prodaju na tržištu. RSI bi trebalo konsultirati samo onda kada postoji smjer promjena iznad ili ispod 80-te i 20-te linije, pošto se RSI linija često može zadržati iznad ili ispod 80-te, 20-te razine duži vremenski period tijekom jakog tržišnog trenda.

Što je kraći RSI period, on je brži i više signala će biti dato. Ovdje trader treba pronaći svoju ravnotežu.

Dnevni traderi će često koristiti kraće linije za više pravih signala, a dugoročni trgovci će koristiti duže RSI.

Bollinger bands su pokazatelji kolebljivosti ili nestabilnosti i koriste se za identifikaciju ekstremnog rasta, ili pada u odnosu na trenutnu cijenu.

Bollinger bandssu zasnovane na određenom broju standardnih devijacija pokretnog prosjeka. U suštini oni pokušavaju ukazati na razine podrške i otpora, ili raspona očekivanog trgovanja.

Kao i kod pokretnih prosjeka, ovdje trader može odabrati i prilagoditi pokretni prosjek na osnovu kojega koristi Bollinger bands i broj standardnih devijacija. Trgovac može ovo prilagoditi tako da vremenom odgovara njegovom osobnom stilu trgovanja. Najčešće se koristi 20-dnevni pokretni prosjek i dvije standardne devijacije od pokretnog prosjeka.

Proboj iznad ili ispod Bollinger bands-a može pokazati točku izlaza ili preokret.

MACD je poboljšana studija pokretnih prosjeka i ponaša se kao oscilator. MACD je razlika između 26-to dnevnog eksponencijalnog pokretnog prosjeka i 12-to dnevnog eksponencijalnog pokretnog prosjeka. 9-to dnevni pokretni prosjek se uglavnom koristi kao signalna linija, što znači da kada MACD prelazi ispod ovog signala, to je opadajući, ili silazni signal, a kada prelazi iznad njega, to je signal rasta.

Trgovci koriste MACD za preokret trenda. Na primjer, ako MACD indikator poraste dok cijene i dalje padaju, to bi mogla biti i izlazna točka i preokret u trgovini.

FIBONACCI BROJEVI

“Fibonacci”

Iako Fibonači spada u kategoriju svih ostalih indikatora o njemu se uvijek govori posebno. Da bi uspjeli na Forex tržištu najvažnije je razumjeti karakteristike ovog indikatora.

Fibonacci brojevi predstavljaju niz brojeva, koji ukazuju na promjene u trendovima na osnovu prethodnih vrhova ili padova. Nakon značajane promjene cijene, dogoditi će se da cijene često ponovo zadrže originalni pravac. Kada se cijene povrate, razine podrške i otpora često su na samoj ili blizu Fibonacci razina. Na tržištu valuta, najčešće korišten niz pokazatelja je: 23.6%, 38.2%, 50% i 61,8%. Fibonacci brojevi i razine su izvučeni spajanjem linije trenda od značajno visokih točaka do značajno niskih točaka. Pullback ili povlačenje jednostavno predstavlja korekciju u trendu, a ne kraj trenda. Najznačajniji pullbacks su razine 38.2% i 61,8%.

FIBONACCI NIVOI (FIBONACCI RETRACEMENT)

Najčešće korištena metoda u tehničkoj analizi su Fibonacci razine. Ovim metodoma tehničke analize dobijaju se linije otpora i podrške. Ova metoda je naročito dobra u određivanju kratkotrajnih razina podrške i otpora. Međutim, ima nešto manje uspjeha na srednji i na duži rok. Osnovna logika iza ove metode je moguće otkrivanje promjena trenda na vrhu i na dnu svake razine koji su određeni Fibonacci koeficijentima.

grafikon fibonači

FIBONACCI LEPEZA

Drugi način primjene Fibonacci razina je Fibonacci lepeza. I kod ove metode tehničke analize je bitno identificirati gornju i donju točku. Specifičnost ovakvog povezivanja gornje i donje točke je u tome što se iz jedne gornje točke pod kutom šire tri linije, a ne sedam. Linija na dnu, koja predstavlja 38,2% Fibonacci razinu, prolazi kroz donju točku, a iznad nje se povlači linija na 50,0% i na 61,8%.

grafikon fibonači fan