Forex ili FX je skraćenica engleskih riječi foreign exchange koja označava devizno tržište. Dnevni opseg trgovanja na Forex tržištu je 5,5 bilijuna dolara dajući mu ulogu najvećeg i najbrže rastućeg tržišta na svijetu. Izuzev trgovanja glavnim valutama, trguje se i plemenitim metalima, kao što su zlato i srebro, robama, poput nafte, i burzanskim indexima. Učesnici na deviznom tržištu su komercijalne banke, centralne banke, tvrtke za upravljanje imovinom, osiguravajuća društva, velike korporacije, hedge fondovi i individualni investitori. Centri za obradu naloga na Forex tržištu nalaze se na nekoliko zemljopisnih lokacija. Ovi centri su po redoslijedu važnosti su: London, New York, Tokyo, Singapore, Frankfurt, Zurich, Paris i Hong Kong. Transakcije između banaka, korporacija i individualnih investitora se vrše putem elektronske mreže 24 sata dnevno. Prednost Forex tržišta je što investitori svih veličina sada imaju pristup u bilo koje doba dana kroz internet konekciju.

Temelji za ono što je danas Forex tržište su postavljeni 1973. Konverzija jedne valutu u drugu, kao i sam novac, su postojali dugo prije toga. Prije Drugog svjetskog rata, svjetski dominantna valuta je bila britanska funta. Međutim, tokom Drugog svjetskog rata, britanska funta je izgubila primat kao rezultat ratovanja sa Njemačkom. Poslije krize 1929. godine, američko gospodarstvo tokom Drugog svjetskog rata pa sve do danas dobija na snazi i SAD postaje ekonomska sila, a američki dolar preuzima primat.

New Hempshire je mala država SAD u kojoj se nalazi gradić Breton Woods. Ujedinjenje Nacije su ovdje održale monetarnu i financijsku konferenciju 1944. godine, a zatim potpisale sporazum. Ova pravila i procedure se nazivaju Breton Woods sustav. Breton Woods konferenciji u Mount Washington hotelu je prisustvovalo 45 zemalja. Sporazum koji je potpisan na kraju konferencije je bio uvod u osnivanje Međunarodnog Monetarnog Fonda (MMF) centralnom točkom ovog sustava. Uspostavljeni sistem se još naziva „Zlatni standard razmjene“ zato što su se ostale valute vezale za vrijednost dolara, a dolar se vezao za zlato u odnosu od $ 35 za uncu zlata, po kojem su centralne bake mogle da razmjenjuju svoje valute. Cilj Breton Woods sporazuma je bio da se osigura stabilnost tečajeva i da bi se spriječila devalvacija u poslijeratno vrijeme. MMF je bio odgovoran za sprovođenje ovog cilja.

Sjever Europe je ožujka 1971. Godine je pripremio plan za stvaranje zajedničkog tržišta europskih zemalja i početak kretanja u pravcu gospodarske i monetarne unije. Tim Wernerovim planom dogovorili su se da stabiliziraju fluktuacije europskih valuta između sebe. Kretanje tečaja među europskim valutama je trebalo da se fluktuira u okviru granica. Zato je ovaj sustav dobio ime „zmija u tunelu“. U prosincu 1971. godine, predstavnici deset zemalja, Njemačke, Francuske, Italije, Nizozemske, Švedske, Švicarske, Velike Britanije, Belgije, Kanade i SAD, su se okupili u Washingtonu, na Smithsonian Institutu, i formirali sporazum. Sa ovim ugovorom, vrijednost valuta je smanjena za 8% u odnosu na dolar. Međutim, u vrlo kratkom periodu se ispostavilo da je ovo nedovoljno zbog devalvacije američkog dolara, tako da su valute ubrzo smanjene za 10% u odnosu na dolar. Špekulativna kretanja su se toliko pojačala da je devizno tržište bilo primorano da se zatvori od 1. do 18. ožujka 1973. Tržište je ponovo otvoreno 19. ožujka, ali su europske i japanske valute ostavljene da slobodno plutaju. U početku se mislilo da ovakav aranžman ostane privremen, a ispostavilo se da je to bio početak fluktuirajućeg sustava deviznog tečaja.

Europska Zajednica je 1972. donijela odluku da smanji ovisnost valute od američkog dolara. Iza ovog prvog poduhvata su stale Nizozemska, Belgija, Italija, Francuska, Zapadna Njemačka i Luxembourg. Tako je u okviru Europske Zajednice započeo tzv. lebdeći sustav. Ovaj sustav je dozvolio širi opseg od Breton Woods sustava. Kolapsom Breton Woods sustava i Smithsonian sporazuma, europske zemlje su u travnju 1972. zajedno povećale opseg „zmija“ sa ± 2,25% na ± 4,50%. Između 1973. i 1980. bilo je nekoliko korekcija tečaja u skladu s raznim dogovorima. Europski savjet je u prosincu 1978. odlučio da do ožujka 1979. uspostavi Europsku Monetarnu Uniju. U nastavku te sudbonosne 1979. je definirana europska valuta European Currency Unit (ECU). Od 1. siječnja 1999. ECU je zamjenjen eurom. Kao rezultat toga, vrijednost novcu daju promjene u ponudi i potražnji na Forex tržištu, koje je danas najveće i najlikvidnije tržište na svijetu.

Na međubankarskom tržištu se stvara veliki dio špekulativnih i komercijalnih transakcija svaki dan. Jedna banka može da obradi milijardu dolara dnevno. Dio ovog procesa vrši se za klijente, ali se najveći dio vrši za vlastite račune banaka.

Do nedavno, jedini način da se trguje na Forex tržištu je bio preko brokera koji je koristio međubankarsko trgovanje i za tu uslugu naplaćivao naknadu. Danas ovaj elektronski sustav savršeno funkcionira. Zahvaljujući novoj tehnologiji sve operacije poslova trgovanja se mjere u milisekundama.

Kupovina i prodaja deviza je jedan od najvažnijih djelova poslovanja za međunarodne kompanije. U poređenju sa bankama, one imaju manji opseg trgovine i trude se da sačuvaju vrijednost svojih roba i usluga usljed fluktuacija tečaja.

Nacionalne ili centralne banke imaju važnu ulogu na Forex tržištu. Centralne banke reguliraju ponudu novca, kamatne stope, inflaciju, a službenom ili neslužbenom monetarnom politikom pokušavaju kontrolirati tečaj domaće valute.

Upravljanje investicijama podrazumijeva trgovinu vrijednosnim papirima. Upravljane fondom znači upravljanje pojedinačnim računima klijenata kako bi se uvećao profit, a smanjio rizik. Lako je vidjeti kako trgovanje na Forex tržištu ima važnu ulogu u svakodnevnom poslovanju fonda. Investicijski fondovi uglavnom raspolažu velikim sredstvima i koriste širok spektar financijskih instrumenata.

Fondovi ovog tipa su dobili na značaju zbog agresivnog špekulativnog trgovanja na tržištu Forexa. Hedge fondovi raspolažu ogromnim kapitalom koji se mjeri u milijardama dolara. Oni imaju veliku moć na tržištu i u suradnji sa centralnim bankama i investicijskim fondovima mogu podržati skoro bilo koji valutni par, valutni derivat.

Postoje dvije vrste Forex brokera: oni koji su direktno povezani sa tržištem ili kroz posrednika i zarađuju na proviziji; i oni koji nisu direktno povezani sa tržištem i zarađuju na spredu.

  • Dnevni opseg trgovanja na NASDAQ burzi u SAD iznosi oko $ 25 milijardi dok na Forex tržištu prosječan dnevni opseg trgovanja iznosi $ 5,5 bilijuna.
  • Samo 5% dnevnog opsega trgovanja na Forex tržištu se pripisuje intervencijama vlada i međunarodnim kompanijama. Preostalo trgovanje je u špekulativne svrhe.
  • 80% otvorenih pozicija su u trajanju od 7 dana ili manje.
  • 40% otvorenih pozicija su u trajanju od 2 dana ili manje.