Fundamentalna analiza proučava gospodarske, socijalne i političke podatake koji predstavljaju i kvalificiraju određenu ekonomiju sa ciljem da se utvrde buduća kretanja na financijskom tržištu.

Analitičari su grupirani u dva tabora, koje čine tehnički analitičari i fundamentalisti već dosta godina, ali u stvari ima vrlo malo čisth tehničara ili čistih fundamentalista.

Tehnički analitičari ne mogu zanemariti utjecaj i vrijeme ekonomskih najava, a fundamentalisti ne mogu zanemariti različite signale dobijene proučavanjem cijena i nestabilnosti kroz povijest.
Prilično je teško uzeti u obzir sve različite ekonomske najave, kao i političke i društvene situacije koje utječu na privredu, posebno na globalnom tržištu danas. Međutim, uz razumjevanje osnova i dublje posmatranje fundamentalne ekonomije, nečije razumjevanje financijskog tržišta se može dramatično poboljšati.

Postoji bezbroj ekonomskih najava i može Vam izgledati važno da se sa njima upoznate i razumijete prirodu i mogući utjecaj. Vrlo je lako da se izgubite u moru informacije do točke gdje nećete biti u mogućnosti doći do efikasne osnove za trgovanje.

Zbog velikog broja informacija, može biti važnije da se fokusirate na glavni pokretač cijene kao osnovu, a ne da znate nešto malo o mnogo čemu.

Ekonomski pokazatelji

Ekonomski pokazatelji su kvantitativni podaci koji odražavaju financijske, gospodarske i društvene prilike u privredi. Objavljaju ih različite agencije, vlasti ili privatni sektori. Ove statistike su očekivane od strane javnosti i izdaju se prema unaprijed određenom rasporedu. Koriste ih mnogi kako bi pratili zdravlje i snagu privrede. Sa toliko igrača koji ih očekuju, najave često i same mogu pomjeriti cijenu raznih instrumenata vrlo brzo.
Sa tako puno ekonomskih objava svakodnevno, važno je biti obavješten o nekoliko velikih najava, a zatim pokušati pratiti i ostale.

Slijedi osnovni vodić za ekonomske najave:

Saznajte točno kada će svaki ekonomski pokazatelj biti objavljen. Pokušajte vođenje kalendara na Vašem stolu ili platformi, sa točnim imenom indikatora, datumom i vremenom kada se izdanje očekuje.. Često, tržište pokreće ne samo najava, već i samo očekivanje objave, usljed čega se tržište može pomjeriti nekoliko dana ili tjedana prije stvarnog izdanja.
Potrebno je razumjeti koji određeni aspekt privrede podaci otkrivaju. Postoji nekoliko aspekata gospodarstva koji se mjere rastom (GDP), inflacijom (PPI ili CPI), zapošljavanjem (Non-Farm Payrolls), kamatama, povjerenjem (povjerenje potrošača i potrošnja) itd. Ako pratite podatke jedno određeno vrijeme, upoznati ćete se sa svakim ekonomskim pokazateljem, kao i na koji dio privrede se odnosi.
Kao što je pomenuto ranije, postoji puno pokazatelja koji se objavljuju dnevno. Bilo bi nemoguće pratiti ih sve i to bi bilo gubljenje vremena. Neki pomjeraju tržišta, a drugi ne – koncentrirajte se na one koji to čine. Međutim, ekonomski pokazatelji nisu statični tokom godina. Neki od njih će steći veću važnost, a drugi su postali manje važni. Budite obavješteni.
Sami podaci ne moraju biti toliko značajni kao razlika između tržišnih očekivanja i stvarnog rezultata. Kao što je pomenuto ranije, važno je da znate očekivanja od strane tržišta. Očekivanja su potom ugrađena u cijenu instrumenta. Ono što nije ugrađeno je neočekivana znamenka ili događaj. Ovo se ponekad osjeća ne po samoj najavi, već i po tekstu koji ide sa najavom. Na primjer, očekuje se povećanje stope za 0,25% i to možda neće promjeniti nešto na tržištu, ali tekst nakon objavljivanja, da neće biti dalje promjene, na primjer, može u stvari pokrenuti cijenu.
Neće svaka najava izazvati kretanje na tržištu. U svakoj novoj ekonomskoj najavi ili pokazatelju, koji je pušten u javnost nalazi se i revizija prethodno objavljenih podataka. Ponekad ona može da bude dvosmislena. Na primjer, ako trajna dobra bilježe rast od 0,4% u tekućem mjesecu, a tržište očekuje pad, neočekivani rast može biti rezultat revizije prethodnog mjeseca. Uporedite revizije sa starijim podacima, jer u ovom slučaju, znamenka od prethodnog mjeseca trajnih dobara je možda prvobitno prijavljena kao porast od 0,4%, ali sada, zajedno sa novim podacima, se revidira niže da bi se izrazio samo rast od 0,1% Dakle, neočekivani porast u tekućem mjesecu je vjerojatno rezultat revizije podataka od prethodnog mjeseca.
Instrumenti kojima se trguje predstavljaju odnos jedne valute prema drugoj, pa poznavanje jedne strane u igri ne može biti dovoljno. Jedna valuta može da ide dole, a druga čak i više, tako da efekat može biti suprotan od onoga što ste očekivali.

Vrste pokazatelja

Ekonomski pokazatelji se često opisuju kao indikatori koji prethode ili indikatori koji pokazuju promjene iz prošlosti. Pokazatelji koji prethode se odnose na gospodarske pokazatelje gdje se promjene događaju prije nego što gospodarstvo krene slijediti određeni šablon ili trend. Oni se koriste da predvide promjene u privredi. Pokazatelji koji pokazuju prošle promjene su Gospodarski pokazatelji, koji se mijenjaju nakon što je gospodarstvo već počelo da slijedi određeni obrazac ili trend.

Ekonomski pokazatelji SAD

 • Objavljuju se 1. petka u mjesecu u 8:30 prije podne
 • Značaj – Pokretač tržišta
 • Trgovinski bilans, obračunava razliku između ukupnog izvoza u odnosu na uvoz robe i usluga. Bilans je u deficitu od 1970.
 • Izlazi obično 10-og u mjesecu u 8:30 prije podne
 • Značaj – Pokretač tržišta
 • Core CPI izračunava razliku u cijeni korpe robe i usluga koje su pod utjecajem okoline, a plaćaju ih urbani potrošači. Core CPI eliminira robu (hrana i energija) koja je pod jakim utjecajem
 • Izlazi obično 15. u mjesecu u 8:30 prije podne
 • Značaj – Pokretač tržišta
 • Institut za mangement, Supply Management inclusive of Manufacturing, daje indikaciju aktivnosti u proizvodnom sektoru
 • Izlazi prvog radnog dana svakog mjeseca u 10:00 prije podne
 • Značaj – Pokretač tržišta
 • Izračunava mjesečnu razliku u prodaji maloprodajnih objekata
 • To je vremenski pokazatelj obrazaca široke potrošnje, prilagođen za normalne sezonske varijacije, praznike, radne dane
 • Izlazi oko 15-og u mjesecu
 • Značaj – Pokretač tržišta
 • Označava povjerenja potrošača u američku ekonomiju, na osnovu mjesečne ankete od 5.000 domaćinstava u SAD
 • Preliminarno izvješće se objavljuje oko 15. u mjesecu, konačno izvješće posljednjeg utorka u mjesecu
 • Značaj – Pokretač tržišta
 • Izlaz robe i usluga proizvedenih od strane radne snage i imovina koja se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama
 • GDP ukazuje na tempo kojim gospodarstvo zemlje raste (ili se smanjuje) i smatra se najširem indikatorom ekonomske proizvodnje i rasta
 • Kvartalni podaci revidirani mjesečno, objavljuju se oko četiri tjedna nakon završetka mjeseca
 • Značaj – Pokretač tržišta
 • ISM je kompozitni indxs na osnovu sezonski prilagođenih indexa pet pokazatelja (nove narudžbe, proizvodnja, isporuka dobavljača, zalihe i zapošljavanje) različite težine
 • Značaj – Visoki
 • Osobna štednja kao procenat raspoloživog osobnog dohotka
 • topa štednje ima direktan utjecaj na gospodarsku aktivnost. Visoka stopa štednje podrazumjeva da se malo novca usmjerava u privredu. Niža stopa štednje sugerira da potrošači troše više i tako podstiče privredu. Međutim, negativna stopa štednje znači da je javnost zadužena – situacija koja može dovesti do rasta na kratke relacije, ali je neodrživa
 • Značaj – Visoki
 • Sezonski podešen
 • Narudžbe trajnih dobara mjere nove narudžbe prema domaćim proizvođačima za neposredne i buduće isporuke teške robe
 • Trajno dobro je definirano kao dobro koje traje duži vremenski period (više od tri godine) u kojem služi svojoj svrsi
 • Narudžbe trajnih dobara su nestabilne, ali mogu poslužiti kao indikator za buduće gospodarske aktivnosti. Povećanje narudžbi se mora javiti prije nego će proizvođači povećati proizvodnju. Nasuprot tome, pad narudžbi dovodi do smanjenje proizvodnje.
 • Značaj – Srednji
 • Index cijena proizvoda – index gotovih proizvoda, nije sezonski prilagođen
 • Mjeri inflaciju na razini proizvođača i ne uključuje usluge. Obično oštar rast PPI izaziva pad na oba tržišta, i na tržištu dionica i obveznica
 • PPI se najčešće koristi za ekonomske analize gotovih proizvoda, repromaterijala i sirovina
 • Značaj – Srednji
 • Odnos broja nezaposlenih i ukupne radne snage, sezonski podešen
 • Stopa nezaposlenosti je pokazatelj ukupnog zdravlja ekonomije. Niska stopa označava jaku ekonomiju, gdje oni koji traže posao mogu da nađu zaposlenje brzo, dok visoka stopa može ukazivati na slabiju ekonomiju. Sa druge strane, poduzeća mogu pronaći radnika lakše kada je stopa nezaposlenosti visoka.
 • Značaj – Srednji
 • Nove stambene jedinice u privatnom vlasništvu sa dobijenom građevinskom dozvolom. Nije sezonski prilagođen. Brojke su za ukupan broj dozvola, uključujući i kuće i zgrade.
 • Stambeno tržište može da bude jedan od vodećih indikatora gospodarske aktivnosti. Pored sezonskih promjena, visoki porast ili pad u gradnji stanova ili prodaji, ukaziju na porast ili pad ekonomije, s obzirom da deponovanje sredstava u stanove predstavlja jednu četvrinu ili jednu trećinu uopće i čini pet posto ukupne nacionalne ekonomije. Zapošljavanje građevinskih radnika također je uslovljeno gradnjom stanova. Manji broj izdatih građevinskih dozvola signalizira manje zapošljavanje u građevinarstvu.
 • Značaj – Srednji
 • Ponderisana mjera promjene u proizvodnji nacionalnih tvornica i rudnika kao i mjera njihovih industrijskih kapaciteta, odnosno koliko je raspoloživih resursa u tvornicama i rudnicima (poznatiji kao iskorištenosti kapaciteta)
 • Proizvodni sektor čini jednu četvrtinu gospodarstva
 • Stopa iskorištenosti kapaciteta daje procjenu o tome koliko kapaciteta je u upotrebi
 • Značaj – Srednji
 • Nacionalna asocijacija managera nabavke (NAPM), sada se naziva Institut za management nabavku, izdaje mjesečno kompozitni index stanja nacionalne proizvodnje
 • Sastoji se od podataka za nove nardžbe, proizvodnju, vrijeme isporuke dobavljača, zalihe, cijene, zapošljavanje, izvoz i uvoz
 • Podjeljen na proizvodni i neproizvodni pod-indexi
 • Značaj – Srednji
 • Izvješće o početku gradnje mjeri broj stambenih jedinica gdje je izgradnja počela svakog mjeseca
 • Početak u izgradnji se definira kao početak iskopavanja temelja za izgradnju i sastoji se prije svega od stambene izgradnje
 • Vrlo je osjetljiv na kamatne stope jer je jedan od prvih sektora koji reagira na promjene u kamatnim stopama
 • Reakcije izvješća o početku gradnje signalizira da su kamatne stope blizu korita ili vrha. Da bi ovo analizirali, fokusirajte se na procenat promjene u razinama iz prethodnog mjeseca.
 • Izvješće se objavljuje sredinom sljedećeg mjeseca za prošli mjesec
 • Značaj – Srednji
 • Zapošljavanje za stalno je mjera broja radnih mjesta u više od 500 industrijskih grana u svim državama i 255 gradskih područja
 • Procjene zapošljavanja su zasnovane na anketi većih poduzeća i računaju broj plaćenih zaposlenih sa skraćenim radnim vremenom ili sa punim radnim vremenom u privatnom i državnom sektoru
 • Značaj – Srednji-Nizak

Ekonomski indikatori Njemačke

 • Poslovno povjerenje
 • Značaj – Srednji

Ekonomski pokazatelj Japana

 • Pregled o “klimi” ili Pregled povjerenja
 • Ekonomski pregled japanskog poslovanja, izdanje Centralna banke Japana, koji se koristi za formuliranje monetarne politike
 • Izvješće se izdaje četiri puta godišnje, u travnju, srpnju, listopadu i sredinom prosinca
 • Značaj – Srednji
 • Značaj – Srednji