Fortrade odnos funta euro

Odnos funta euro se na valutnom tržištu prati u valutnom paru EUR/GBP, a pripada grupi cross currencies tj. valutnim parovima koji ne sadrže dolar. To je važna odlika ovog valutnog para obzirom da se zna da je dolar glavna svetska valuta i da kao takav zauzima važnu ulogu na svetskom finansijskom tržištu (Forex market-u). Odnos funta euro je izložen većoj promeni cena, upravo zato što pripada ovoj specifičnoj grupi valutnih parova, što doslovce znači da imamo dva USD trejda. Praktično, kada uđemo u poziciju kupovine (buy) EUR/GBP je ekvivalent kao da kupujemo EUR/USD i prodajemo GBP/USD. Ono što j još karakteriše bitno odnos funata euro je veličina pipsa kod ovog valutnog para, ako se zna da je pips najmanja jedinica cene svake valute, a ona se kreće u varirajućem iznosu od oko 16 dolara, dok se kod USD parova ti odnosi izražavaju kao jedinice za 1 USD, pa je vrednost pipsa uvek 10 dolara. Za trejdere je ovo vrlo važno jer se dobitak i gubitak izražavaju brojem pipseva koje ostvaruju u trgovinskoj transakciji, što se dalje množi sa vrednostima pipsa. Odnos funta euro, kao primer za trgovanje na Forex-u, može poslužiti za mnoge valutne parove koji ne sadrže američki dolar, a ipak su vrlo atraktivni za trgovanje. Međutim, da bi se bolje razumeo odnos funta euro važno je poznavati osnovne karakteristike svake od ove dve valute. Inače, obe valute na forex-u zauzimaju značajno mesto i izazivaju veliku pažnju trejdera jer njihovo kretanje predstavlja odnos privreda dve zemlje koje važe za vodeće unutar evropske zajednice.

Osim toga, Britanska funta je do Drugog svetskog rata bila referantna valuta, a zahvaljujući teleks mašinama koje su se koristile za prenos podataka o trgovini, dobila je naziv cable (kabal) koji je popularan i dan danas. Britanska funta se na forex-u najčešće trguje u odnosu na dolar (GBP/USD), ali je isto tako čest i odnos funta euro funta u odnosu na druge valute. Posle pojavljivanja eura Britanska centralna banka je pokušala da približi visoke kamatne stope niskim stopama u euro zoni, što je imalo značajan uticaj na odnos funta euro, ali i na dalje kretanje britanske funte na forex tržištu. Glavna karakteristika eura se sastoji u tome što je euro osmišljen da postane glavna valuta u trgovanju na taj način što je kotiran po američkim uslovima. Inače, euro karakteriše jako internacionalno prisustvo zahvaljujući članicama Evropske monetarne unije, ali uprkos tome, euro se vrlo brzo našao pod negativnim uticajima nejednakog rasta, nezaposlenosti i strukturalnim promenama unutar euro zone. Karakterističnost eura kao valute posebno je utemeljena na državama koje su trgovinski partneri eurozone, odnosno, kroz njihove uzajamne trgovinske odnose. U svakom slučaju, za trgovanje eurom je od presudnog značaja da su njegovi partneri u trgovanju globalne ekonomije sveta, a to mnogo znači pri projektovanju rezultata u trgovanju ovom valutom. Euro se najviše trguje u odnosu na američki dolar (valutni par EUR/USD), zatim u odnosu na japanski jen (EUR/JPY, ovaj valutni par pripada vrti parova pod nazivom JPY crosses), a posebno je interesanatan i valutni par EUR/GBP za trgovce na forex tržištu. Posebnost je najbitnija u smislu da postoje česti perodi pojačane volatilnoti uz velike dnevne oscilacije cena ovog valutnog para, što se smatra jednom od osnovnih odlika koju ima odnos funta euro.