Fortrade kupovni kurs eura

Prodajni i kupovni tečaj eura predstavljaju obvezne zvanične objave u dnevnim vijestima i to svakog dana. U poslovnom svijetu je to sasvim uobičajena stvar, ali se iu građanstvu vrlo udomaćilo svakodnevno komentiranje i praćenje vrijednosti domaće valute u odnosu na euro, odnosno, prodajni i kupovni tečaj eura. Gotovo svakodnevne promjene cijena robe široke potrošnje navele su građanstvo da pomno prati situaciju na deviznom tržištu. Naime, devizno tržište je mjesto na kome se susreću ponuda i tražnja, odnosno, mjesto gdje vrši kupoprodaja stranih valuta. Ono nije fizički ni prostorno ograničeno nego postoji svuda gdje se vrši razmjena valuta.To su veliki financijski centri poput New Yorka, Londona, Pariza, Frankfurta i oni imaju odlučujuću ulogu u obrazovanju cijena valuta, odnosno, kupovnih i prodajnih deviznih tečajeva. Ali, i kupoprodaja valuta u nekoj od mjenjačnica u gradu u kojem živimo, za običnog građanina predstavlja izravno sudjelovanje na deviznom tržištu. Ali, je li to baš doslovce tako? Također, se postavlja pitanje od čega sve ovisi prodajni, odnosno kupovni tečaj eura i koliki će on biti u narednom periodu? Može li se predvidjeti u bliskoj budućnosti i na koji način? Naravno, svjedoci smo svakodnevnih izvještaja od strane Hrvatske Narodne Banke o eventualnim intervencijama na deviznom tržištu u cilju održanja stabilnosti tečaja domaće valute, što dalje označava kakav je prodajni i kupovni tečaj eura u odnosu na dinar. Naravno, običnog građanina koji se ne bavi ovakvim poslovima i tome sličnim, prodajni i kupovni tečaj eura interesuje uglavnom u pogledu utjecaja na povećanje cijena, a samim tim i na kvalitet života. Međutim, situacija koja se tiče kretanja tečaja eura na globalnom financijskom tržištu je mnogo drugačija i ima mnogo dalekosežniji utjecaj na životni standard društva od onog koji se podrazumijeva u svakodnevnim diskusijama.

Naime, osnovna svrha deviznog tržišta je omogućavanje i olakšavanje međunarodne trgovine i međunarodnog kretanja kapitala. Danas se za sva međunarodna financijska tržišta može reći da su i devizna tržišta. Devizno tržište predstavlja uređen skup odnosa na kome se putem organiziranog financijskog sustava sučeljavaju ponude i tražnje deviznih sredstava. Na taj način dolazi do formiranja deviznih tečajeva, kao cijene deviznih sredstava, na temelju kojih se obavlja kupnja odnosno prodaja stranih sredstava plaćanja. Ukršteni tečajevi valuta na međunarodnim financijskim tržištima kotiraju kao kupovni i prodajni tečaj, au našem slučaju prodajni i kupovni tečaj eura, jer je euro valuta za koju se vazuje financijsko poslovanje u našoj zemlji. Kupovni tečaj eura pokazuje koliko je jedinica te valute neophodno prodati, da bi se kupila jedna jedinica druge valute, u našem slučaju dinara. Također, prodajni tečaj eura je pokazatelj koliko će se jedinica ove valute kupiti ukoliko se proda jedinica druge valute, odnosno, dinara. Treba znati da je kupovni tečaj eura uvijek niži od prodajnog, a raspon između kupovnog i prodajnog tečaja se naziva spread, što predstavlja zaradu onoga koji posreduje u kupoprodaji. Za građanstvo je bitno napomenuti da postoje mjenjačnice koje naplaćuju posebnu vrstu provizije za mjenjačke poslove koje obavlaju, ali su one u obvezi vidno istaknu to ukoliko imaju interes u tom smislu. Naravno, ovo je vrlo važno ukoliko želimo dobiti novac po tečaju koji je istaknut, a da ne moramo nužno platiti dodatnu uslugu tj.. ekstraproviziju. Zato se obično opredjeljujemo za one mjenjačnice u kojima je izvjesno da ćemo dobiti upravo onoloko novca koliko nudi istaknuti prodajni ili kuponvi tečaj eura.