Fortrade konvertiranje valuta

Otvorenost svjetskih ekonomija u novije vrijeme je sve više prisutna u pravom smislu te riječi pa je konvertiranje valuta samim tim vrlo važna kategorija vanjskotrgovinskih odnosa između zemalja i regije. Inače, vanjskotrgovinski odnosi spadaju u najvažnije segmente moderne financijske znanosti upravo zbog kompleksnosti odnosa različitih ekonomija u svijetu koje ne mogu samostalno opstajati bez uzajamne suradnje i međusobne povezanosti. Komplementarnost različitih ekonomija uvjetovao je osuvremenjavanja financijske državne politike kako razvijenih zemalja, tako i zemalja u razvoju, kao i to da su kategorije kao što su devizni tečaj, konvertiranje valuta, upravljanje deviznim transakcijama i slično, postali vrlo aktualni. Svjetska ekonomska scena budno prati složene tjekom novca i kapitala putem sustava i instrumenata plaćanja, gdje konvertiranje valuta ima vrlo važnu ulogu. Promjene deviznih tečajeva i kamatnih stopa na međunarodnom financijskom tržištu su od vitalne važnosti i to prije svega u oblasti politike uvoza i izvoza roba i kapitala, gdje se posebna pažnja usmjerava upravo ka različitim sustavima plaćanja, tečajnom riziku i riziku kamate, promjenama poreznih stopa, kao i praćenju inflatornih rizika koji utječu na devizni tečaj i konvertiranje valuta. Razlozi za povećanu opreznost u promatranju navedenih elemenata vanjskotrgovinske politike leži u činjenici da je zaduživanje u inozemstvu i otežan pristup svjetskom tržištu novca I kapitala velika briga u politici uvoza i izvoza svake zemlje u svijetu, bez razlike.

Naime, globalno financijsko tržište vrlo živo iu određenim momentima vrlo aktivno što se manifestira pojačanom volatilnošću tržišta, a samim tim i interesantno za trejdere i trgovce na svim razinama. Osuvremenjavanje svjetskih ekonomskih tokova i globalne financijske scene postavlja u prvi plan devizni tečaj i konvertiranje valuta kao glavne nositelje špekulacija i manipuliranja u vanjskotrgovinskim odnosima zemalja. Ranije primjenjivan jedinstveni devizni tečaj zamijenjen je primjenom različitih deviznih tečajeva, odnosno, primjenjuje se fleksibilno konvertiranje valuta, što doprinosi poboljšanju uvjeta uvoza i izvoza kao vodećih kategorija vanjskotrgovinske politike svake zemlje. Suvremen način funkcioniranja financijskog poslovanja primjenjuje više vrsta deviznih tečajeva: stabilni ili fiksni devizni tečaj, fluktuirajući i fleksibilni devizni tečajevi, upravljačko-fluktuirajući tečajevi, a prema tome se vrši konvertiranje valuta. Taj proces prati pojava deprecijacije i aprecijacije deviznog tečaja, gdje se pod deprecijacijom podrazumijeva težnja ka poboljšavanju odnosa u platnoj bilanci (metoda podcjenjivanja domaće valute, u cilju da se inozemnom kupcu učini jeftinijom domaća roba). Ova pojava se objašnjava kao stimulacija izvoza, dok se kod politike aprecijacije javlja obrnuti efekt, tj.. vrši se stimulacija uvoza. Inače, konvertiranje valuta po realnom tečaju izjednačava opći nivo cijena u zemlji sa općom razinom cijena u inozemstvu, a izvodi se iz odnosa deviznog tečaja koji se formira na deviznom tržištu i tečaja koji se formira prema paritetu kupovnih snaga dvije ili više gospodarstvo. Ovim i sličnim problemima bavi se monetarna politika svake zemlje. Glavni njeni instrumenti su pretvaranje jednog duga u drugi pod povoljnijim uvjetima, promjena interesnih stopa, kao i promjena kamatnih stopa na devizni tečaj što je svakako u domeni konvertiranje valuta.