Fortrade prodaja nafte na crno

Crno zlato je jedan od najznačajnijih strateških resursa u svijetu, ali je prodaja nafte na crno osujetila ovaj popularni naziv, tako da je ovo “suho zlato” poprimilo tamnu nijansu. Naime, s vremena na vrijeme pojavljuju se u značajnoj mjeri crni i mračni tokovi, inače zlata vrijedne tekućine, u vidu netržišnih špekulacija i krimogenih kanala trgovine. Crna tržišta nafte su obično pokazatelji opće nestabilnosti regije ili određene zemlje, a prodaja nafte na crno spada u vodeće indikatore sive ekonomije, poput krijumčarenjea cigareta i sličnih artikala. Špekulacije te vrste podrazumijevaju ne samo netržišno razmjenu dobara, već predstavljaju ozbiljno kršenje zakona u vidu izbjegavanja plaćanja poreza i drugih pravnih regulativa. Prodaja nafte na crno sa takvog aspekta predstavlja ozbiljan problem za gospodarstvo i društveni život u cjelini jer je cijena nafte vrlo kompleksna kategorija koja za razliku od artikala robe široke potrošnje sadrži razne trošarine i posebne poreze. Inače je poznato da je nafta danas najtraženiji resurs u suvremenoj globalnoj ekonomiji. Cjelokupna svjetska ekonomija u velikoj mjeri zavisi od nafte i samim tim bilo kakva veća varijacija u cijeni sirove nafte može imati ogroman utjecaj na gospodarski razvoj. Tržište naftom može biti vrlo zbunjujuće za profesionalce i za individualne trejdere uslijed velikih varijacija u cijeni, a ponekad i zbog velikih dnevnih skokova cijene. Zato je važno znati što sve može utjecati na svjetsku cijenu nafte radi predviđanje tijeka njene cijene u budućnosti. Najbitniji faktori su ponuda i potražnja kao osnovni ekonomski koncept, raspoloženje na tržištu, rezerve nafte i kvalitet nafte.

Pod rezervama nafte se podrazumijeva količina sirove nafte u određenom ekonomskom regionu. Da bi bile ukalkulirane naftne rezerve moraju biti u mogućnosti da se ekstraktuje trenutačnom raspoloživom tehnologijom. Nafta koja se nalazi na dubinama van trenutnog domašaja ili bilo kojoj drugojačijoj nepristupačnosti, ne bi bila računata u nacionalne rezerve. Zemljama poput naše, koje nemaju dovoljne količine nafte i primorane su na uvoz, pod pritiscima političke i ekonomske krize često prijeti pojava crnog tržišta, odnosno prodaja nafte na crno. Također je i kvalitet nafte jedan od velikih problema sa kojim se tržište suočava. Naime, nedostatak svjetskih rezervi slatke nafte i njene najveće rezerve u nepouzdanim afričkim narodima poput Angole i Nigerije mogu utjecati na rast cijene sirove nafte u bućnosti. Samim tim, u situaciji nestašice nafte mogu se pojaviti negativni špekulativni aspekti kalkuliranja na štetu kvaliteta nafte i naftnih derivata, odnosno, prodaja nafte na crno gotovo uvijek ima sumnjiv ponuđeni kvalitet robe.

Raspoloženje na tržištu je značajan indikator kada je u pitanju cijena sirove nafte, ali i prodaja nafte na crno. Naime, samo vjerovanje sudionika na tržištu da u bliskoj budućnosti može značajno doći do povećanja potražnje za naftom može utjecati na pojačano trgovanje na burzi, što može poremetiti cijenu, odnosno da je poveća. Također, ako postoji iz nekog razloga, na primjer, strah od rata, sankcija, revolucije i sl.. može dovesti do smanjene ponude sa sličnim efektima na cijenu nafte. Tako je, recimo, Nigerija, koja inače ima velike rezerve, postala utjecajan faktor na tržištu. Ali, njena burna povijest, nestabilnost i česti pobunjenički napadi učinili su je krajnje nestabilnim partnerom. A sve to dalje može imati snažan utjecaj na svjetsku cijenu siron nafte. Svakako treba napomenuti da crna tržišta predstavljaju neku vrstu nelojalne konkurencije u trgovini naftom, au velicim razmjerima dolazi do pojave tzv. monopolista na crnom tržištu koji nisu ništa drugo nego krijumčari crnog zlata, a temelj njihovog bogaćenja čini krijumčarenje robe od strateškog značaja, odnosno, prodaja nafte na crno.