Fortrade cijena barela nafte

Visoka cijena barela nafte, koja je zabilježena nakon aktualnih događanja u svijetu, nije rezultat samo tržišnih odnosa ponude i tražnje, već je posljedica netržišnih razloga gdje politika ima najvažniju ulogu. Upravo iz tih ratloga se smatra da je cijena barela nafte vrlo osjetljiva kategorija, na koju utječu brojni faktori kao što su način i količine transporta, fizičke karakteristike sirove nafte, naftovodi kao najjeftiniji oblici transporta, tankerski prijevoz i tankerski tranzitno vrijeme itd.. Međunarodna politika i geopolitička slika svijeta bitno se reflektiraju na sve aspekte koji su u vezi s proizvodnjom i eksplatacijom sirove nafte, dok cijena barela nafte itekako podliježe uticajuma političkih prilika. Shodno tome, kao i enormnom gospodarskom razvoju pojedinih zemalja u svijetu gotovo da je izvjesno da više neće biti jeftine nafte, kao važnog energenta za razvoj gospodarstva i suvremene tehnologije. Osim toga, potencijalni resursi za proizvodnju nafte nalaze se u nepristupačnim područjima (na velikim dubinama na kopnu, moru iu arktičkom području) gdje su uvjeti za eksploataciju otežani i značajno povećavaju troškove proizvodnje i distribucije. Analitičari koji prate tržište nafte prate također i ostale parametre koji uslovljavaju da je postignuta visoka cijena barela nafte. Kao jednu od posljedica sagledavaju u spekulativnom ponašanju fondova koji deponuju sredstva na tržištu nafte, što opet zahtjeva podrobnije praćenje i dublje analize. Ono što se može zaključiti, bez obzira na stvarni ili spekulativni rast cijena sirove nafte, jeste da su vrlo izvjesne i nestabilnosti cijena barela nafte.

Inače, cijena barela nafte ($ / bbl (API barel = 42 galona, 158,98 litara 0,60 ° F) na svjetskom tržištu je višestruko povećana u razdoblju poslije 2000. godine do danas. Uslijed dešavanja koja su u svijetu poznatija kao “arapsko proljeće “, konkretno, politički nemiri u Egiptu i Libiji, početak 2011. godine je obilježio nagli skok cijena barela nafte i dostigao vrijednost za Brent Oil od 100 dolara / bbl, prvi put od listopada 2008. godine kada je u srpnju te godine postignuta najviša cijena barela nafte od 145 dolara. Naime, dugogodišnje praćenje cijena barela nafte na svjetskom tržištu pokazalo je da je sve do 1972. godine bio uspostavljen visok nivo stabilnosti cijena nafte, kada je cijena barela nafte doživjela značajan pad, nakon čega su uslijedila permanentna povećanja cijene nafte na tržištu. Predviđanja koja pokazuju da će u bliskoj budućnosti proizvodnja nafte doći do vrhunca, odnosno da prijeti opasnost da do 2050. godine dođe do iscrpljenja svih svjetskih zaliha do sada otkrivenih, dodatno bi mogla dovesti do naglih i značajnih poskupljenja. U tom smislu se čine izuzetni napori u svjetskoj privredi kako bi se izbjegla kriza nesagledivih posljedica i razmjera uslijed daljnjeg povećavanja cijena barela nafte, pa se sve više pribjegava povećanoj uporabi drugih izvora energije, kao što su nuklearna energija, energija vjetra i vode, a kao poseban način se razvija tehnologija izgaranja ugljika. Potražnja za naftom uglavnom zavisi od makroekonomskih uvjeta, a Međunarodna agencija za energetiku upozorava na veliki negativni utjecaj na globalni gospodarski rast koji svakako ima visoka cijena barela nafte.