Fortrade Forex trgovina

Forex trgovina se ubrzano razvijala u posljednjim desetljećima, a posebno od uvođenja slobodno plutajućih valuta. Naime, od 1978. godine, od strane Međunarodnog monetarnog fonda, ovlaštena je fleksibilnost valuta (free-floating currencies) što znači da valutom može trgovati bilo tko i da njenu vrijednost određuje funkcija trenutne ponude i potražnje na tržištu. Forex trgovina se razvijala uporedo sa napretkom društva, spoljnoekonomskih odnosa među državama i dr.., A kao najvažniji događaji koji su doprinijeli omasovljavanju ovog vida trgovine su: potpisivanje Bretton Woods sporazuma, formiranje međunarodnog monetarnog fonda (IMF), stvaranje deviznih rezervi, formiranje Europske monetarne unije i Europskog monetarnog fonda, kao i uvođenje Eura kao valute.

Forex trgovina kakvu danas imamo posebno je dobila na svom omasovljavanju i popularnosti zahvaljujući informatičkoj tehnologiji koja je nesumnjivo unaprijedila i ovaj značajan sektor poput mnogih društvenih aktivnosti. Posebno treba istaći činjenicu da je forex trgovina, koja se ranije odvijala unutar međubankorskog sektora, zahvaljujući internet komunikaciji i unaprjeđenju flobalnog financijskog sektora postala dostupna svima koji barataju kompjuterom i imaju ambicije. Praktično, forex trgovina ima sve elemente suvremenog poslovanja s tendecijom da u korak prati inovatorske projekte. Osnovne osobine koje ima forex trgovina se ogledaju u sljedećem: povećana osjetljivost na veliki broj faktora koji se stalno mijenjaju, pristupačnost za sve trejdere (glavne valute i mnogi drugi instrumenti za trgovanje), zajamčena količina i likvidnost glavnih valuta, non-stop radno vrijeme, što je posljedica mogućnosti trgovanja raznim valutama, kao i ekstremno velika produktivnost u odnosu na druga tržišta i sl.

Forex trgovina, u suštini predstavlja trgovinu novcem, s tim da je karakterizira istodobna kupnja jedne valute i prodaja druge valute na tržištu. To, u praktičnom smislu, znači da forex trgovina podrazumijeva trgovanje valutnim parovima. Svi valutni parovi sadrže osnovnu valutu valutnog para (to je prva valuta u paru) i brojnu valutu (to je druga valuta u paru), s tim da se forex trgovina odvija u odnosu na amerićki dolar, koji se naziva glavna ili osnovna valuta. Trgovanje na Forex Market-u se obavlja posredstvom brokera, slično kao na bilo kojoj burzi. Forex trgovina je trgovanje gdje je osnovni instrument novac, s tim da ne postoji fizičko mjesto na kome se trgovina obavlja, poput npr.. Njujorške burze (New York Stock Exchange) i sl.. Forex tržište nema fizičku lokaciju (sjedište), a ni centar razmjene. Zato se forex trgovina obavlja po principu necentralizovanog tržišta, dok je vrijednost valuta i odnos valutnih parova odraz stanja gospodarstva zemalja i regija koje posjeduju određene valute. Prema tome, bez obzira na faktičko stanje vrijednosti valuta u smislu jačanja ili slabljenja određene valute, za forex trgovanje je od vitalnog značaja promjenljivost cijena valute u donosu na druge valute na tržištu. To je u osnovi bitan element na temelju kojeg se zasniva funkcionisan forex trgovine. Osim toga, fleksibilnost valuta sukcesivno osigurava likvidnost i volatilnost tržišta, koja na momente potiče veliku pokretljivost tržišta. Shodno činjenici da je samo tržište valuta izuzetno osjetljivo na sve promjene koje su ekonomsko-političke prirode, kao i na sva bitna dešavanja u svijetu, visoka volatilnost može biti česta pojava što dovodi do velikih oscilacija u kretanju cijena, a samim tim pruža priliku za ostvarenje velikih profita. Ovo se posebno odnosi na kretanje vrijednosti glavnih valuta, koje su ujedno najzastupljenije na međunarodnom financijskom tržištu, pa je razumljivo i to što se u većini slučajeva na njima i oslanja dobrim dijelom cjelokupna forex trgovina.