Fortrade ekonomski principi i Forex trgovanje

Sa stanovišta mikroekonomije, osnovni ekonomski principi su ekonomičnost, produktivnost i rentabilnost. Ekonomičnost ima za cilj da se ostvari određena proizvodnja ili usluga uz što manje troškove. Ona predstavlja odnos između proizvodnje i troškova za njeno ostvarenje. Može se mjeriti vrijednosno i naturalno. Produktivnost nam govori koliko je rada utrošeno za stvaranje nekog proizvoda. Ona je veoma značajan pokazatelj uspješnosti poslovanja i zbog toga predstavlja predmet konstantnog praćenja i pronalaženja načina za unapređivanje. Cilj je ostvariti maksimalni rezultat s minimalnim ulaganjima, koji je moguće postići na 2 načina: povećanjem ukupne mase proizvoda ili povećanjem radnog učinka. Rentabilnost je uspješnost poslovanja. Ona je najširi ekonomski pokazatelj koji teži maksimalnoj dobiti uz što manja ukupno angažirana sredstva. Predstavlja odnos ismedju poslovnog rezultata i uloženog kapitala. Svi ovi ekonomski principi su međusobno povezani i svako uspješno poslovanje podrazumijeva njihovo poštovanje i primjenu u praksi.

Ako promatramo makroekonomiju, koja proučava ukupno djelovanje gospodarstva, osnovni ekonomski principi se definiraju na drugačiji način. Brojni ekonomisti su se bavili problemom utvrđivanja osnovnih ekonomskih principa, ali nijedno rješenje nije toliko prihvaćeno kao ono koje je dao harvardski ekonomist Gregory Mankju. Po njemu postoji 10 principa ekonomije, a grupiraju se u tri osnovne cjeline:

Kako pojedinci donose odluke?

  • Ljudi se suočavaju s izborom (trade-off). Da bismo dobili ono što trebamo najčešće se odričemo nečeg drugog.
  • Trošak nečega je ono što ste spremni za njega zamijenite. Uključuje propuštenu dobit od alternativne aktivnosti.
  • Racionalni ljudi razmišljaju na temelju marginalnih promjena.
  • Ljudi reagiraju na poticaje. Odluke donosimo tako što uspoređujemo troškove i koristi i biramo aktivnosti koje nam donose veću korist.

Kako pojedinci utječu jedni na druge?

  • Razmjenom (trgovinom) se može osigurati poboljšanje položaja svima.
  • Tržište je, po pravilu, dobar način organiziranja gospodarske aktivnosti. Kroz povijest je pokazalo svoju nadmoć nad centralno-planskim privredama. Osnovni instrument koji usmjerava ekonomske aktivnosti na tržištu su cijene.
  • Država može ponekad unaprijediti rezultate tržišta (npr. u suzbijanju monopola ili eksternalija poslovanja)

Kako funkcionira privreda kao cjelina?

  • Životni standard jedne zemlje ovisi o njezinoj sposobnosti da proizvodi dobra i usluge.
  • Cijene rastu kada država štampa previše novca (inflacija).
  • Društvo se na kratak rok suočava s izborom između inflacije i nezaposlenosti.

Ovako klasificirani, ekonomski principi nam pomažu da bolje shvatimo svijet u kome živimo. Olakšavaju svakom pojedincu da postane aktivni sudionik u gospodarskom životu, ukoliko to odabere. Jedan od profitabilnijih načina da se uključite u globalnu tržišnu utakmicu je trgovina na forexu. Forex je devizno tržište na kojem se trguje različitim svjetskim valutama. To međubankarsko tržište formirano je 1971. kada se sa fiksnih deviznih tečajeva u međunarodnoj trgovini prešlo na plutajuće devizne tečajeve. Zahvaljujući nevjerojatnom obimu i fluidnosti, forex je danas najveće i najznačajnije financijsko tržište na svijetu. Da se okušate na ovom tržištu pomoći će vam Fortrade, svojim brojnim alatima, besplatnim webinara, najmodernijim platformama. Koristeći osnovne ekonomske principe, svojim tehničkim i fundamentalnim analizama na dnevnoj razini, Fortrade omogućuje da postanete uspješan trejder na ovom tržištu.

Interesira Vas ekonomija? Pogledajte naš ekonomski kalendar i ujvek budite u toku sa aktuelnim dešavanjima!