Fortrader prodaja dionica

Prodaja dionica se provodi prema točno određenom postupku. Prodaja dionica dioničarskih društava vrši se na Zagrebačkoj burzi ili putem ponude za preuzimanje i to isključivo preko člana Zagrebačke burze, Središnjeg registra, depoa i kliringa za vrijednosnice. U oba slučaja prvi korak predstavlja potpisivanje Ugovora o otvaranju i vođenju vlasničkog računa vrijednosnica. Pri tom treba znati da klijent može prodati samo dionice koje se nalaze na njegovom vlasničkom računu.

Prodaja dionica dioničarskih društava se može obavljati na Zagrebačkoj burzi samo u slučaju da su te dionice uključene na tržištu burze. U tom slučaju je potrebno sljedeće:

  • Potpisati Ugovor o posredovanju u trgovini vrijednosnicama sa brokerom,
  • Otvoriti namjenski račun (kunski) za prodaju dionica kod banke koja mora biti član Centralnog registra. Također je potrebno dostaviti broker kopiju Ugovora kao dokaz da je račun otvoren,
  • Potpisati nalog za prodaju dionica po kome se definiraju svi bitni elementi kao što su oznaka dionice, cijena, količina, vrijeme trajanja naloga i dr..

Kad je prodaja dionica u pitanju, cijena dionice može biti limitirana ili prevladavajuća. Kod limitirane cijene imamo slučaj da je prodavac spreman prodati dionice po cijeni koja je jednaka ili viša od limitirane cijene. Preovlađujuća cijena podrazumjeva da je prodavatelj spreman prihvatiti bilo koju cijenu koja je u zoni tzv. fluktuacije. Takav nalog je po pravilu uvijek dnevni nalog, a njegova osnovna karakteristika je da ima prednost pri izvršenju. Važno je napomenuti da prodavatelj obvezno definira broj dionica koje želi prodati, dok trajanje naloga može biti trojako i to – dnevni nalog, nalog do određenog dana i nalog do opoziva. Kod posljednje vrste naloga, vrijeme trajanja ograničeno je na 90 dana ukoliko se u međuvremenu do tada ne opozove od strane zainteresiranih klijenata.

Sekundarno trgovanje dionicama (kupnja i prodaja dionica na burzi) na slobodnom burzanskom tržištu se organizira svakog radnog dana. Rok za saldiranje zaključene trgovinske transdionice je tri radna dana I tada se dionice prenose sa vlasničkog računa vrijednosnica lica koje je prodalo dionice na vlasnički račun kupca, a novac se uplaćuje na njegov namjenski račun koji je otvoren u svrhu da se izvrši prodaja dionica i to u iznosu umanjenom za sve provizije. Nakon realizacije naloga broker dostavlja klijentu potvrdu o prodaji dionica čime je praktično završen proces trgovinske transdionice, odnosno, prodaja dionica.

Prodaja dionica putem tzv. Ponude za preuzimanje se praktično obavlja u roku trajanja te ponude, au skladu s objavljenim tekstom ponude za preuzimanje, odnosno navedenim uvjetima. Ponuda se upućuje svim dioničarima određenog dioničarskog društva od strane ponuđača, odnosno, osobe zainteresiranog steći dionice društva, po određenoj cijeni koja je specificirana u objavljenoj ponudi. U slučaju da dioničar ima namjeru prihvatiti ponudu i prodati svoje dionice, potrebno je otvoriti namjenski (kunski) račun kod banke (članice Središnjeg registra) I dostavi potvrdu o tome svom broker za posredovanje (prodaja dionica). Zatim, potpisuje Ugovor sa brokerom o posredovanju pri deponiranju dionica i nalog za deponiranje dionica. Ovim nalogom se dionice prenose na račun deponiranih dionica koji je otvoren od strane ponuđača. U slučaju da je ponuda neuspješna, dionice se sa računa deponiranih vrijednosnica ponuđača automatski vraćaju na vlasničke račune dioničara koji su te dionice deponirali. Ukoliko je u pitanju uspješna ponuda broker šalje klijentima potvrdu da je uspješno obavljena prodaja dionica.