Cijena dionica ne predstavlja samo jednostavan razinu cijene na financijskom tržištu, već označava kvalitetu poslovanja i učinkovitost upravljanja tvrtkom koja je emitirala dionice. Inače, dionice predstavljaju masovne vrijednosnice, izdaju se u velikom broju od po nekoliko tisuća primjeraka, razmjerno kapitalu tvrtke, odnosno, određenog poduzeća. Pošto cijena dionica praktično govori o kvaliteti poslovanja, efektivnosti i učinkovitom upravljanju tvrtkom, jasno je da je riječ o komleksnom parametru. Podrobnija anliza tržišnih odnosa dalje uspostavlja tri osnovne kategorije cijena dionica:

  1. Nominalna vrijednost dionica – cijena dionica po kojoj se dionice vode u knjigovodstvu firme. Treba znati da je nominalna vrijednost osnov za izračun dividende, kao i osnov za obračun u slučaju likvidacije tj.. stečaja poduzeća. Nominalna vrijednost je upisana na plaštu (blanketu dionice).
  2. Knjigovodstvena cijena dionica je ukupna knjigovodstvena vrijednost, odnosno, broj emitovanih dionica. Knjigovodstvena vrijednost dionice, praktično predstavlja čistu imovinu društva, odnosno, trajne izvore sredstava lociranih na pojedinačnu akciju.
  3. Tržišna cijena dionica koja se formira na sekundarnim tržištima dionica, podložna je čestim fluktuacijama i mijenja se, glede nekih kompanija iu toku nekoliko minuta (najbrže je FOREX, odnosno, devizno tržište gdje su ponekad bitne i sekunde). Trgovanje na burzovnom, a naročito OTC tržištu (vanberzansko) ponekad liči na igre na sreću, a ponekad na pravu umjetnost.

Osnovno pitanje je kako predvidjeti buduće kretanje cijena dionica. Tržišna vrijednost dionice je rezultat odnosa ponude i tražnje na tržištu kapitala, odnosno to je cijena po kojoj se dionice prodaju na sekundarnom tržištu. S obzirom da djelovanje ponude i potražnje i formiranje tržišnih cijena dionica u krajnjoj liniji svodi tržišnu vrijednost na unutrašnju vrijednost dionica, tako da valorizaciju dionice promatramo prvenstveno kao proces određivanja njezine unutrašnje vrijednosti. Unutarnja vrijednost dionica se naziva i stvarnom vrijednošću dionica, a od izuzetnog je značaja za trejdere prilikom donošenja odluka o tome da li iu koje dionice da deponuju sredstva. Praktično, ukoliko je tržišna cijena dionica niža od njene realne vrijednosti, tada će trejder odlučiti da kupi te dionice. Inače, realna vrijednost se izračunava tzv. diskontiranjem, gdje je cijena dionica izražena kroz odnos dividende i stope kapitalizacije, a stopa kapitalizacije predstavlja diskontnu stopu.

Postoje tri osnovna modela za utvrđivanje tržišne vrijednosti dionica (cijena dionica):

  • – Model diskontiranja dividende,
  • – Model uspoređivanja koeficenata tržišne vrijednosti dionice i neto dobitka po dionici
  • – Model diskontiranja gotovinskog toka.

Ako se polazi od pretpostavke da očekivana dividenda konstantno raste u vremenskom periodu, onda je izračun vrijednosti dionice složenije, što zahtijeva primjenu više različitih metoda za utvrđivanje budućeg kretanja cijena dionica na tržištu. Često se pribjegava i usporedbi razvojnih mogućnosti određene tvrtke u odnosu na druge tvrtke, ali koje posluju u istoj gospodarskoj grani. Pri tome se void računa da visina koeficijenta tržišne vrijednosti dionice i neto dobitka po dionici ne mora uvijek značiti da je riječ o uspješnoj tvrtki. Najbolji primjer na svjetskom financijskom tržištu za to su japanske tvrtke koje se odlikuju ovim vrlo visokim koeficijentom. Međutim, većina trejdera se opredjeljuje za one dionice koje imaju niži koeficijent tržišne vrijednosti dionice u odnosu na neto dobitak po akciji, ukoliko promatra dionice iste rizične klase i istog prinosa. Ovoj logici se pristupa iz razloga što se često dešava da su mnoge tvrtke precijenjene, odnosno, podcijenjene, sve iz razloga korištenja različitih računovodstvenih metoda. Zbog toga je za trejdere na globalnom financijskom tržištu vrlo važno da prije donošenja odluka pristupe podrobnoj financijskoj analizi za procjenu vrijednosti cijena dionica u koje imaju namjeru deponovati sredstva.

Model diskontiranja gotovinskog toka se najčešće koristi za vrednovanje ukupnog vlasničkog kapitala poduzeća koja se financiraju isključivo emitiranjem običnih dionica. Osim toga, treba napomenuti i da se utvrđivanje cijene kapitala pribavljenog emisijom povlaštene dionice, svodi na pronalaženje one diskontne stope koja će izjednačiti unutarnju vrijednost (realnu vrijednost) preferencijalne dionice sa očekivanim prinosima u buducnosti, što ima bitan utjecaj na to kakva će biti cijena dionica.